Selten wann net nach ni queer duerch sozial Medien

Selten wann net nach ni queer duerch sozial Medien een Artikel gesinn wou unanime positiven Feedback krut.